Przenosniki tasmowe

oferujemy przenośniki do transportu ładunków przemysłowych

Przenosnik tasmowy PCV/PU lub gumowy

Przenośnik służący do transportu ładunków lekkich, o średnim ciężarze (PCV/PU) lub ciężkich (gumowy). Posiada dokumentację techniczno-rozruchową, deklarację zgodności CE oraz spełnia wymogi FDA (Food and Drug Administration), co sprawia, że może być z bezpośrednim kontakcie z żywnością. Taśmy są napędzane za pomocąmotoreduktorów, lektrobębnów lub kół pasowych czy łańcuchów. 

PRZENOSNIK TASMOWY SIATKOWY

Przenośniki umożliwiają transport produktów żywnościowych z jednoczesnym przeprowadzaniem takich procesów, jak gotowanie, mrożenie, pasteryzacja czy blanszowanie. Są dostarczane z dokumentacją techniczno-rozruchową oraz deklaracją zgodności CE. Dodatkowo można je wyposażyć w zbieraki lub obrzeża boczne.

PRZENOSNIK MODULOWY

Ten rodzaj urządzeń wykorzystywany jest do transportu produktów lekkich lub ciężkich a jego kontrukcja oparta na taśmach modularnych. Sama powierzchnia przenośnika może być gładka, perforowana, z wypustkami, użeberkowana czy antypoślizgowa. Udostępniamy przenośniki poziome, pochylne, sketne oraz spiralne. Napędzane mogą być motoreduktorami, elektrobębnam, przekłądniami łańcuchowymi lub pasowymi.